Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

кандидат педагогічних наук, підполковник Ягодзінський Віталій Петрович004Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Військової академії створена у 2010 році.

Начальник кафедри - кандидат педагогічних наук, підполковник Ягодзінський Віталій Петрович.

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями): «Управління діями підрозділів десантно-штурмових військ», «Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення», «Речове забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)», «Продовольче забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)», «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними», «Автомобільна техніка військ», «Артилерійське озброєння».

Головні завдання кафедри:

Головними завданнями кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту є виконання навчальної, методичної, науково-дослідної діяльності на професійному рівні, забезпечення умов для ефективного і повного виконання курсантами (слухачами) навчальних планів і програм, оволодіння знаннями, вміннями і навичками, що визначені освітньо-професійними програмами, а також забезпечення фізичної готовності військовослужбовців до навчально-бойової діяльності, підтримання високого рівня військової дисципліни, забезпечення законності та правопорядку у військовому колективі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

002_1003_1Теорія і методика фізичного виховання, Характеристика сфери фізичного виховання (в тому числі Вступ до спеціальностіта історія фізичної культури), Теорія та методика військово-прикладних видів спорту, Методика спеціальної фізичної підготовки, Метрологічний контроль та методи дослідження у фізичному вихованні, Загальна теорія підготовки спортсменів та нові технології у фізичному вихованні, Гімнастика та методика її викладання, Легка атлетика та оздоровчі ходьба та біг, Плавання та методика його викладання, Підвищення спортивної майстерності, Професійна діяльність у сфері фізичного виховання (у тому числі педагогічна та професійна майстерність), Анатомія людини, Біомеханіка, Біохімія, Фізіологія людини, Гігієна, Фізична реабілітація та адаптивне фізичне виховання, Спортивна медицина та основи масажу, Спортивна фізіологія, Спортивні ігри та методика їх викладання, Комп’ютерна техніка та математичні методи у ФВ та спорті, Лижний спорт та методика його викладання, Військово-медична підготовка, Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт, Спеціалізована фізична підготовка.

Бойова армійська система (БарС) за видами підготовки: тактико-спеціальна, в т.ч. вогнева і гірська підготовка, рукопашна підготовка.

Структура кафедри:

008010До складу науково-педагогічних працівників кафедривходять досвідчені фахівці фізичного виховання: ТВО начальника кафедри ФВСФПіС, кандидат педагогічних наук підполковник Ягодзінський В.; професори кафедри: доктор педагогічних наук, професор Самокіш І., кандидат педагогічних наук, доцент Вакуленко Юрій Федорович; доценти кафедри: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцентОвчарук І., кандидат медичних наук, доцент Кащенко O., ТВО заступника начальника кафедри підполковник Кісілюк О., старші викладачі: полковник Новіцький В., підполковник Полозенко Д., підполковник Десятка О., пр. ЗС України Козлов C., пр. ЗС України Биков Р., пр. ЗС України Ворок C., викладачі – майор Ливар В., капітани: Костюшко І., Стасюк В.; ст.лейтенант, Краснопольский М., пр. ЗС України Діуца І., Діденко О., Радіонов В., методист кафедри, пр. ЗС України - Скрипка К.

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту - На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 120 наукових праць, 1 підручник МОН, 17 навчально-методичних посібників та довідників, понад 13 наукових винаходів та патентів. Курсанти наукового гуртка активно приймають участь у конференціях, конкурсах наукових робіт та є призерами СНД, України та Військової академії.

007009Кафедра має такі приміщення для навчання: 2 навчальних класи які облаштовані в новозбудованому фізкультурно-оздоровчому комплексі (ФОК) на в/м №16, спортивний зал в/м № 16 (комплекс «БАрС»), зал рукопашного бою, майданчик рукопашного бою, 2 тренажерних зали, зал боксу, зал для кросфіту, футбольне поле із замкненою біговою доріжкою та секторами для стрибків, майданчики для баскетболу, міні-футболу, та волейболу, гімнастичне містечко, загальновійськова смуга перешкод, смуга перешкод СІЗМ на в/м №16, висотний тренажер (штурмова стінка), майданчик для кросфіту. Навчально-матеріальна база кафедри відповідає всім необхідним умовам для ефективного проведення занять з курсантами на кафедрі. Завдяки сучасному мультимедійному обладнанню і технічним засобам навчання якісно забезпечується навчально-виховний процес.

Завдяки інструкторам - методистам (тренерам з видів спорту) постійно підвищується спортивна майстерність курсантів. З 2010 р. 15 курсантів виконали нормативи майстра спорту, більше 30 - КМС, більше 200 -1 розряд.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі