Кафедра продовольчого та речового забезпечення

полковник Олехнович Віктор Дмитрович

Кафедра тилового забезпеченняНачальник кафедри продовольчого та речового забезпечення полковник Олехнович Віктор Дмитрович.

Кафедра продовольчого та речового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 12 січня 2019 року на підставі спільної директиви МОУ та ГШ ЗСУ від 06.10.18 №Д – 322 /1/15 дск.

1. Кафедра продовольчого та речового забезпечення призначена для навчання курсантів тактичного рівнів підготовки з питань організації продовольчого та речового забезпечення військових частин Збройних Сил України.

Кафедра продовольчого та речового забезпечення здійснює підготовку фахівців логістичного (тилового) забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) з терміном навчання 4 роки по двом спеціалізаціям:
-  продовольче забезпечення військ (сил);   - речове забезпечення військ (сил).

2. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 12 осіб.

Науково-педагогічні склад кафедри приймає активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, посібники, збірники, довідники. На кафедрі створений та діє військово-науковий курсантський гурток.

Кафедра тилового забезпечення
3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:
- організація продовольчого забезпечення;
- військове харчування і хлібопечення;
- технологія і товарознавство харчових продуктів;
- технічні засоби продовольчої служби;
- будова технічних засобів продовольчої служби;
- організація експлуатації технічних засобів продовольчої служби;
- організація речового забезпечення;
- технологія і товарознавство військового одягу та взуття;
- технічні засоби речової служби;
- будова технічних засобів речової служби;
- організація експлуатації технічних засобів речової служби;
- організація транспортування матеріальних засобів продовольчої та речової служби.
Кафедра тилового забезпечення

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять: лекційних, практичних, групових, лабораторних занять, самостійної підготовки, передбачених навчальними планами і програмами.

Навчально-матеріальна база кафедри включає:

- 6 навчальних класів (клас організації продовольчого забезпечення, клас технологічного обладнання їдальнь, клас товарознавства харчових продуктів, клас організації речового забезпечення, клас товарознавства військового одягу і взуття, клас технічних засобів речової служби);
- навчальна лабораторія приготування їжі;
- навчально - лабораторний комплекс у складі двох груп: група навчальної техніки продовольчої служби та група навчальної техніки речової служби;
- польові об’єкти продовольчої та речової служб в навчальному центрі (смт. Чорноморське).
Кафедра тилового забезпечення008
 
Всі класи обладнані необхідною наочною документацією, зразками технологічного і механічного обладнання їдальнь, військової форми одягу за спеціалізаціями підготовки курсантів.

Групи навчальної техніки навчально-лабораторного комплексу кафедри продовольчого та речового забезпечення забезпечені необхідним обладнанням для проведення занять з курсантами на достатньому рівні та забезпечують можливість засвоєння фундаментальних знань тих, хто навчається на практиці.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі