Cover ProgramaПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
 до Військової академії (м. Одеса) за освітнім рівнем “Бакалавр“ в галузі знань 27 «Транспорт»

InternetExplorer

Переглянути онлайн

pdf

Завантажити (формат *.pdf)

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі